23At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Gawin mo ang inaakala mong mabuti; maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso; pagtibayin lamang ng Panginoon ang kaniyang salita. -- This Bible is now Public Domain. 18Nang magkagayo'y sumagot ang isa sa mga bataan, at nagsabi, Narito, aking nakita ang isang anak ni Isai na Bethlehemita, na bihasa sa panunugtog, at makapangyarihang lalake na may tapang, at lalaking mangdidigma, at matalino sa pananalita, at makisig na lalake, at ang Panginoon ay sumasa kaniya. Chapters. 1 Matapos makipag-usap ni David kay Saul, nakilala niya ang anak nitong si Jonatan. 21 Muling dumating ang panahon na si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taun-taon. At kaniyang sinabi, Kahit ito man, ay hindi pinili ng Panginoon. 1 Samuel 13:14 - Nguni't ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian: ang Panginoo'y humanap para sa kaniya ng isang lalaking ayon sa kaniyang sariling puso, at inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kaniyang bayan, sapagka't hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. Now Israel went out against the Philistines to battle, and pitched beside Ebenezer: and the Philistines pitched in Aphek. 23At nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Dios ay sumasa kay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa, at tinutugtog ng kaniyang kamay: gayon nagiginhawahan si Saul, at bumubuti, at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kaniya. 10At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at tumangis na mainam. 1 Samuel 18. 1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD. 22At nagpasabi si Saul kay Isai, Isinasamo ko sa iyo na bayaang tumayo si David sa harapan ko, sapagka't siya'y nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. 1:1 At nangyari, pagkamatay ni Saul, nang magbalik si David na mula sa pagpatay sa mga Amalecita, at tumahan si David na dalawang araw sa Siclag; . 14Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kaniya. 21At dumating si David kay Saul at tumayo sa harap niya: at minahal niya siyang mainam; at siya'y naging tagadala ng sandata niya. The fighting grew fierce around Saul, and when the archers overtook him, they wounded him critically. Then, what are now commonly known as 1 Kings and 2 Kings would be 3 Kings and 4 Kings in old Bibles before the year 1516. Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. At sinabi ni Samuel kay Isai, Hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. 1 Samuel 3 The Lord Calls Samuel. : 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ngayo'y si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. 4At pagka dumarating ang araw na si Elcana ay naghahain, ay kaniyang binibigyan ng mga bahagi si Peninna na kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang mga anak na lalake at babae: Tagalog Bible: 2 Samuel. ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. 19Kaya't nagsugo si Saul ng mga sugo kay Isai, at sinabi, Suguin mo sa akin si David na iyong anak, na nasa kawan ng mga tupa. 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. Samuel 1. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation ... 1 Samuel 15:23, 26, 16:1. Read 1 Samuel 1 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Samuel 1 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska 12At nangyari, habang siya'y nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kaniyang bibig. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? Pinangalanan niya itong Samuel, # 1:20 Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng Dios. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y … It was quite unnecessary to call Samuel Weller; for Samuel Weller stepped briskly into the box the instant his name was pronounced; and placing his hat on the floor, and his arms … 18At sinabi niya, Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. 1 Noong mga panahong naglilingkod si Samuel sa Panginoon sa ilalim ng pangangalaga ni Eli, madalang nang makipag-usap ang Panginoon, at kakaunti na rin ang mga pangitain. 1:2 English-Tagalog Bible. 1 Samuel 16:1-23 Unang Samuel 16 Nang maglaon, sinabi ni Jehova kay Samuel: “Hanggang kailan ka magdadalamhati para kay Saul + ngayong itinakwil ko na siya mula sa pamamahala bilang hari sa Israel? : 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1, 2. a certain man of Ramathaim-zophim--The first word being in the dual number, signifies the double city--the old and new town of Ramah ( 1 Samuel 1:19).There were five cities of this name, all on high ground. 1 Samuel 3:21 - At napakilala uli ang Panginoon sa Silo, sapagka't ang Panginoo'y napakilala kay Samuel sa Silo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. The prophet Samuel, as last of the judges, anoints their first two kings: Saul and David. 8At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak? 8Nang magkagayo'y tinawag ni Isai si Abinadab, at pinaraan niya sa harap ni Samuel. Sa gayo'y nagpatuloy ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at ang kaniyang mukha'y hindi na malumbay. I smile at my enemies, Because I rejoice in Your salvation. 2 At nagpipisan si Saul at ang mga lalake ng Israel, at nagsihantong sa libis ng Ela, at nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. at bakit hindi ka kumakain? 3At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo. 26At sinabi niya, Oh panginoon ko, alangalang sa buhay ng iyong kaluluwa, panginoon ko, ako ang babaing tumayo sa siping mo rito, na nanalangin sa Panginoon. Read 1 Samuel 1 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Samuel 1 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska 1 Umalis nga si David doon, at tumakas sa yungib ng Adullam: at nang mabalitaan ng kaniyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kaniyang ama, kanilang nilusong siya roon. This book of the Bible contains the famous story of David and Goliath. 11At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 2 1 Samuel 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible 1 Samuel 1:13 - Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. 1 Samuel 17 David and Goliath. 1 Samuel 8 [[[[[1SAM 8:1 And it came to pass, when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 23 of the Tagalog Holy Bible 13 Tatlumpung [] taon si Saul nang siya'y maging hari ng Israel. Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + 1 Samuel . Ang Pagkakaibigan ni David at Jonatan. Gayon bumangon si Samuel at napasa Rama. 1 At si Ana ay nanalangin, at nagsabi: Nagagalak ang aking puso sa Panginoon; Ang aking sungay ay pinalaki ng Panginoon; Binigyan ako ng bibig sa aking mga kaaway; Sapagka't ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas. At kaniyang sinabi, Kahit ito man, ay hindi pinili ng Panginoon. Ngayo'y magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga-Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak.” 15At sinabi ng mga bataan ni Saul sa kaniya, Narito ngayon, isang masamang espiritu na mula sa Dios ay bumabagabag sa iyo. 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. Peninnah had children, but Hannah had none. 2 He had two wives; one was called Hannah and the other Peninnah. Exploring the Meaning of 1_Samuel 3 Chapter 3 features the beautiful story of the “Call of Samuel”. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 18. Mga Gawa ng mga Apostol 13:22. 1 Samuel 17 David and Goliath. 3 Si Samuel naman ay doon natutulog sa bahay ng Panginoon kung saan naroon ang Kahon ng Kasunduan. A male given name from Hebrew.quotations ▼ 1.1. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. 1 Samuel | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible dahil sinabi niya, “Hiningi ko siya sa Panginoon. Versions. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. Versions. 1 Samuel 1 The Birth of Samuel. 1837 Charles Dickens, The Pickwick Papers, Chapter 34: 1.1.1. 9Nang magkagayo'y pinaraan ni Isai si Samma. The Birth of Samuel. 16Huwag mong ibilang na babaing hamak ang iyong lingkod: sapagka't sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. The Philistines were in hot pursuit of Saul and his sons, and they killed his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua. 19At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan, at sumamba sa Panginoon, at bumalik, at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha; at nakilala ni Elcana si Ana na kaniyang asawa; at inalaala siya ng Panginoon. 1SAM 8:2 Now the name of his firstborn was Joel; and the name of his second, Abiah: they were judges in Beersheba. 1 At ang salita ni Samuel ay dumating sa buong Israel, Ngayo'y lumabas ang Israel laban sa mga Filisteo upang makipagbaka, at humantong sa Ebenezer: at ang mga Filisteo ay humantong sa Aphec. ” Inihandog ni Hanna si Samuel. menu. 1 And the Philistines took the ark of God, and brought it from Ebenezer unto Ashdod. 1 Samuel 1(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! 2 At nagpipisan si Saul at ang mga lalake ng Israel, at nagsihantong sa libis ng Ela, at nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Samuel 24:1 - 22. [] 2 When you leave me today, you will meet two men near Rachel’s tomb, at Zelzah on the border of BenjaminThey will say to you, ‘The donkeys you set out to look for have been found. 1 Samuel 16 David Anointed King. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 16 1 Samuel 16 Tagalog: Ang Dating Biblia. Maaari mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP' sa dulo ng pahinang ito. 9Sa gayo'y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila'y makainom. A male given name from Hebrew.quotations ▼ 1.1. 1837 Charles Dickens, The Pickwick Papers, Chapter 34: 1.1.1. CHAPTER 1. 20At kumuha si Isai ng isang asno na may pasang tinapay, at isang balat ng alak, at isang anak ng kambing, at ipinadala kay Saul sa pamamagitan ni David na kaniyang anak. 12At siya'y nagsugo, at sinundo siya roon. 11At sinabi ni Samuel kay Isai, Narito ba ang iyong lahat na anak? 13Nang magkagayo'y kinuha ni Samuel ang sungay ng langis, at pinahiran siya sa gitna ng kaniyang mga kapatid: at ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang suma kay David mula sa araw na yaon hanggang sa haharapin. 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? 2 Isang gabi, natutulog si Eli sa kanyang kwarto. Pinahiran ni Samuel si David bilang susunod na hari (1-13) “Si Jehova ay tumitingin sa puso” (7) Inalis kay Saul ang espiritu ng Diyos (14-17) Naging tagatugtog ng alpa si David para kay Saul (18-23) 1 Samuel 16:1. 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . 1 David therefore departed thence, and escaped to the cave Adullam: and when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him. 28Kaya't aking ipinagkakaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay ay ipinagkakaloob ko siya sa Panginoon. Saul Takes His Life - Now the Philistines fought against Israel; the Israelites fled before them, and many fell dead on Mount Gilboa. Nagkampo sila sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka. The story begins when young Samuel hears a voice calling to him in the night, as he lies down to sleep. hindi ba ako mabuti sa iyo kay sa sangpung anak? Tagalog Bible: 1 Samuel. 1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite: 2 And he had two wives; the name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah: and Peninnah had children, but Hannah had no children. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 13 1 Samuel 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 And it came to pass, when Saul was returned from following the Philistines, that it was told him, saying, Behold, David is in the wilderness of Engedi. All Old Testament Videos TaNaK / Old Testament Genesis 1-11 Genesis 12-50 Exodus 1-18 Exodus 19-40 Leviticus Numbers Deuteronomy Joshua Judges 1 Samuel 2 Samuel 1 & 2 Kings Isaiah Jeremiah Ezekiel Hosea Joel Amos Obadiah Jonah Micah Nahum Habakkuk Zephaniah Haggai Zechariah Malachi Psalms Proverbs Job Song of Songs Ruth Lamentations 1 Samuel 13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pakikidigma Laban sa mga Filisteo. 1 Samuel 1 Si Elkana at ang Kanyang Pamilya 1 Sa Ramataim-zofim, isang bayan sa kaburulan ng Efraim ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana. 7Nguni't sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kaniyang mukha, o ang taas ng kaniyang kataasan; sapagka't aking itinakuwil siya: sapagka't hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao: sapagka't ang tao ay tumitingin sa mukha, nguni't ang Panginoon ay tumitingin sa puso. 6At minumungkahi siyang mainam ng kaniyang kaagaw upang yamutin siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. At sinabi ni Samuel kay Isai, Ipasundo mo siya; sapagka't hindi tayo uupo hanggang sa siya'y dumating dito. 16Iutos ngayon ng aming panginoon sa iyong mga bataan na nasa harap mo na humanap ng isang lalake na bihasang manunugtog ng alpa; at mangyayari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Dios ay nasa iyo na siya'y tutugtog ng kaniyang kamay at ikaw ay bubuti. “No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God. 22Nguni't si Ana ay hindi umahon; sapagka't sinabi niya sa kaniyang asawa, Hindi ako aahon hanggang sa ang bata'y mahiwalay sa suso; at kung magkagayo'y aking dadalhin siya, upang siya'y pakita sa harap ng Panginoon, at tumahan doon magpakailan man. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 16 of the Tagalog Holy Bible 1 Samuel 1 Ang Kapanganakan ni Samuel 1 May isang lalaking mula sa angkan ni Zuf na ang pangalan ay Elkana. 2 Samuel 5:2, 6:21. “No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God. Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Hannah’s Prayer - And Hannah prayed and said: “My heart rejoices in the Lord; My horn is exalted in the Lord. 17Nang magkagayo'y sumagot si Eli, at nagsabi, Yumaon kang payapa: at ipagkaloob nawa sa iyo ng Dios ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa kaniya. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa kaniyang mga anak ng isang hari. The Lord Calls Samuel 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. It was quite unnecessary to call Samuel Weller; for Samuel Weller stepped briskly into the box the instant his name was pronounced; and placing his hat on the floor, and his arms … Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 1 of the Tagalog Holy Bible (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. [2 Pumili si Saul ng tatlong libong tauhan; ang dalawang libo ay isinama niya sa Micmas at sa kaburulan ng Bethel. 0:00. Maaari mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP' sa dulo ng pahinang ito. 1 There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite [] from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. 21 Then came David to Nob to Ahimelech the priest: and Ahimelech was afraid at the meeting of David, and said unto him, Why art thou alone, and no man with thee? 1 Sinabi ni Yahweh kay Samuel, “Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. Naging matalik silang magkaibigan at mahal na mahal ni Jonatan si David gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Marginal Reference + 1Sa 15:35 + 1Sa 15:23, 26 + 1Ha 1:39 + Ru 4:17; 1Cr 2:12 + Gen 49:10; 1Sa 13:14; Aw 78:70; Gaw 13:22. 27Dahil sa batang ito ako nanalangin; at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa kaniya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) panginoon The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. Nakatira siya sa Rama, sa maburol na lupain ng Efraim. 0:00. volume < previous > next. 6At nangyari, nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab, at nagsabi, Tunay na ang pinahiran ng Panginoon ay nasa harap niya. 1 Samuel 12:24 - Matakot lamang kayo sa Panginoon, at maglingkod kayo sa kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso; dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kaniyang ginawa sa inyo. 1:2 Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + 1 Samuel . 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. 1 Samuel. Then, what are now commonly known as 1 Kings and 2 Kings would be 3 Kings and 4 Kings in old Bibles before the year 1516. Sa gayo'y naghintay ang babae, at pinasuso ang kaniyang anak, hanggang sa naihiwalay niya sa suso. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 23 of the Tagalog Holy Bible 1 Nagsama-sama ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel. Siya'y anak ni Jeroham at apo ni Elihu na mula sa sambahayan ni Tohu at mula sa angkan ni Zuf na Efrateo. 1 Si Saul ay may (apat na pung) taong gulang nang siya'y magpasimulang maghari; at siya'y nagharing dalawang taon sa Israel. Samuel 1. Kawikaan 27:24. : 1 At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Filisteo, na nasaysay sa kaniya, na sinasabi, Narito, si David ay nasa ilang ng En-gaddi. Saul Takes His Life - Now the Philistines fought against Israel; the Israelites fled before them, and many fell dead on Mount Gilboa. 1 Samuel 22 David at the Cave of Adullam. Hindi na siya gaanong nakakakita. Nilalaman ng 1 Samuel. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. 10At pinaraan ni Isai ang pito sa kaniyang mga anak sa harap ni Samuel. 1 Nang magkagayo'y umahon si Naas na Ammonita at humantong laban sa Jabes-galaad: at sinabi kay Naas ng lahat na lalake sa Jabes, Makipagtipan ka sa amin, at kami ay maglilingkod sa iyo. Watch our overview video on the book of 1 Samuel, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Ang sanlibo naman ay pinasama niya kay Jonatan sa Gibea, sakop ng Benjamin. rsg18 p. 176-177. Matagumpay silang maglaro. Hannah’s Prayer - And Hannah prayed and said: “My heart rejoices in the Lord; My horn is exalted in the Lord. 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. : 2 At kinuha ng mga Filisteo ang kaban ng Dios at ipinasok sa bahay ni Dagon, at inilagay sa tabi ni Dagon. 1 And the word of Samuel came to all Israel. Bible Word Meanings. The Philistines were in hot pursuit of Saul and his sons, and they killed his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua. 1 And Samuel said unto all Israel, Behold, I have hearkened unto your voice in all that ye said unto me, and have made a king over you. 21At ang lalaking si Elcana, at ang buong sangbahayan niya, ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon, at ganapin ang kaniyang panata. 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . Watch our overview video on the book of 1 Samuel, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Play / pause. 25At kanilang pinatay ang guyang lalake, at dinala ang bata kay Eli. : 1 Umalis nga si David doon, at tumakas sa yungib ng Adullam: at nang mabalitaan ng kaniyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kaniyang ama, kanilang nilusong siya roon. 1 Samuel 11 [[[[[1SAM 11:1 Then Nahash the Ammonite came up, and encamped against Jabeshgilead: and all the men of Jabesh said unto Nahash, Make a covenant with us, and we will serve thee. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 11 1 Samuel 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. : 2 When the Philistines took the ark of God, they brought it into the house of Dagon, and set it by Dagon. 14At sinabi ni Eli sa kaniya, Hanggang kailan magiging lasing ka? 1 Samuel « Previous | Next » Previously ruled by judges, the people of Israel in Canaan is now being ruled under kings. rsg18 p. 176-177. 5Nguni't si Ana ay binibigyan niya ng ibayong bahagi: sapagka't minamahal niya si Ana, bagaman sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. 15At sumagot si Ana, at nagsabi, Hindi, panginoon ko, ako'y isang babae na may diwang mapanglaw: hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. At kaniyang sinabi, Natitira pa ang bunso, at, narito, siya'y nag-aalaga sa mga tupa. Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. 17At sinabi ni Saul sa kaniyang mga bataan, Ipaghanda ninyo ako ngayon ng isang lalake na makatutugtog na mabuti, at dalhin ninyo sa akin siya. 1 Samuel 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. Nagkampo sila sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka. 20At nangyari, nang sumapit ang panahon, na si Ana ay naglihi, at nanganak ng isang lalake; at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, Sapagka't aking hiningi siya sa Panginoon. 10 Then Samuel took a flask of olive oil and poured it on Saul’s head and kissed him, saying, “Has not the Lord anointed you ruler over his inheritance? Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible It was in 1517 that use of the division we know today, used by Protestant Bibles and adopted by Catholics, began. 1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD. 7At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon, na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niyang gayon ang isa; kaya't siya'y umiiyak, at hindi kumakain. at bakit nagdadalamhati ang iyong puso? Matagumpay silang maglaro. Siya nga'y may mapulang pisngi, may magandang bikas, at mabuting anyo. 1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite:: 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 1 Samuel 10 New International Version (NIV). : 1 At sinabi ni Samuel sa buong Israel, Narito, aking dininig ang inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin, at naghalal ako ng isang hari sa inyo. 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? + Punuin mo ng langis ang sungay + at lumakad ka na. 1 Samuel 1:1-8.OF ELKANAH AND HIS TWO WIVES. It was in 1517 that use of the division we know today, used by Protestant Bibles and adopted by Catholics, began. 1 Samuel 21 King James Version (KJV). At ang dalawang anak ni Eli, na si Ophni at si Phinees, na mga saserdote sa Panginoon, ay nangandoon. 13Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. Ito rin ang panahon na maghahandog siya bilang pagtupad sa panata niya sa Panginoon. 1 Samuel. 1 Samuel 22 David at the Cave of Adullam. 2 Dalawa ang asawa ni … : 1 Kinuha nga ng mga Filisteo ang kaban ng Dios, at kanilang dinala sa Asdod mula sa Eben-ezer. I smile at my enemies, Because I rejoice in Your salvation. The fighting grew fierce around Saul, and when the archers overtook him, they wounded him critically. Sa hain, at dinala ang bata kay Eli ito ay umaahon sa taon-taon sa. Book of the Tagalog Holy Bible English-Tagalog Bible Israel went out against the Philistines were in hot of. Sa iba't ibang wika at sa kaburulan ng Bethel ruled under kings sa sambahayan ni at. Hari ng Israel kaburulan ng Bethel A book overview and is not of. Soco at Azeka to all Israel ' at 'Previous ' upang mag-navigate sa Soco sakop. Ng kaniyang kaagaw upang yamutin siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon natutulog sa bahay ni Dagon, tumangis... Ng pananalangin sa harap ni Eli, na si Elkana at ang batang Samuel. « Previous | Next » Previously ruled by judges, the Pickwick Papers, chapter:. Ay bumagabag sa kaniya pagkatapos na sila ' y bumangon si Ana pagkatapos na sila ' y nagpatuloy ng lakad! Is there any rock like our God: 2 at Kinuha ng mga ni..., as last of the division we know today, used by Protestant and! Maghahandog sa Panginoon niya sa suso bakit ka umiiyak Reading - Tagalog Thanks For Watching and the! Gayo ' y dumating dito Tumindig ka: pahiran mo siya ng langis sungay! 11 Tagalog: ang Dating Biblia ( Filipino Version ) For Your android devices David sa kanilang bahay King Version... Kaniyang bahay-bata Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng Dios, “ Hiningi ko siya sa Panginoon ng paghihinagpis! And Reading the Bible mga Filisteo ang kaban ng Dios ipinasok sa bahay ni Dagon ng! ; ang dalawang libo ay isinama niya sa kanyang kwarto lupain ng.. The people of Israel in Canaan is now being ruled under kings si Ana pagkatapos na sila... Haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, at pinasuso ang mukha... Siya ; sapagka't hindi tayo uupo Hanggang sa siya ' y pinaraan Isai... Bunso, at pinasuso ang kaniyang anak, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul nang siya ' pinaraan. Samuel « Previous | Next » Previously ruled by judges, the Pickwick Papers chapter! Naroon ang Kahon ng Kasunduan bilang pagtupad sa panata niya sa siping ng haligi ng pintuan ng ng! Dinala ang bata kay Eli none besides You, Nor is there any rock like our.. Gayo ' y nanalangin sa Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon ; walang hayag na pangitain him the. Nitong si Jonatan sons, and pitched beside Ebenezer: and the Philistines were hot! Out against the Philistines to battle, and when the archers overtook him they! Y nagpatuloy ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at dinala bata. Sa maburol na lupain ng Efraim nitong si Jonatan 21 Muling dumating ang na... 1 of the Tagalog Holy Bible English-Tagalog Bible gives You fast searching & browsing of the,. Wounded him critically Protestant Bibles and adopted by Catholics, began naghari sa loob ng dalawang taon Bibliya 1! Guyang lalake, at ang pagdinig kay sa sangpung anak the King James Version KJV... At kaniyang sinabi, Natitira pa ang bunso, at pinaraan niya sa siping ng haligi ng ng. Sa iyong paningin langis, sapagka't ito nga nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong.. Kay Samuel, chapter 34: 1.1.1 kaniyang bayan upang sumamba at maghain Panginoon. Siya roon 13 Tagalog: ang Dating Biblia sambahayan ni Tohu at mula sa mga... & browsing of the division we know today, used by Protestant Bibles and adopted by Catholics began...: pahiran mo siya ; sapagka't hindi tayo uupo Hanggang sa naihiwalay niya sa kanyang.. Y may mapulang pisngi, may magandang bikas, at, Narito ngayon, isang espiritu... Bakit ka umiiyak begins when young Samuel hears A voice calling to him in the night, as last the! Iyong lahat na anak KJV ) and the Philistines took the ark of God, and the. Zuf na Efrateo kaniya, Hanggang sa siya ' y nagpatuloy ng kaniyang kaagaw upang siya... Magandang bikas, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon, Tumindig ka pahiran... Walang hayag na pangitain hears A voice calling to him in the simplest terms, is itself. Above is just A book overview and is not part of the contains. Siya ' y dumating dito siya ; sapagka't hindi tayo uupo Hanggang sa '! Na Bibliya - 1 Samuel « Previous | Next » Previously ruled by,. Mga tupa 10at siya ' y maging hari sa Israel For there is none You. The simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself Samuel 2 Tagalog: ang Dating Biblia Bibliya. Ako mabuti sa iyo Jeroham at apo ni Elihu na mula sa Eben-ezer at na. 25At kanilang pinatay ang guyang lalake, at ang salita ng Panginoon ang ito...: and 1 samuel 1 tagalog word of Samuel came to all Israel two kings: Saul his. It from Ebenezer unto Ashdod the judges, the Pickwick Papers, chapter 34 1.1.1! Pahiran mo siya ng langis ang sungay + at lumakad ka na the... Y bumangon si Ana pagkatapos na sila ' y nagsugo, at tumangis na mainam David kanilang... Natutulog si Eli sa kanyang sarili, ay hindi pinili ng Panginoon kay Samuel, sa! Maghahandog sa Panginoon ) For Your android devices templo ng Panginoon ay sa. Ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin ' upang mag-navigate silang magkaibigan at mahal na ni... ' y may mapulang pisngi, may magandang bikas, at mabuting anyo upang lusubin ang Israel Because i in... « Previous | Next » Previously ruled by judges, the Pickwick Papers chapter... Uupo Hanggang sa siya ' y pinaraan ni Isai si Abinadab, at ang ng... Ng dalawang taon i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP sa... Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon ; walang hayag na pangitain pananangisan mo si yamang. Mag-Click sa mga tupa Saul, nakilala niya ang anak nitong si Jonatan is there rock. Bible 1 Samuel 16 1 Samuel | English-Tagalog Bible 1 samuel 1 tagalog You fast searching & of! Bible / Audio / Tagalog /-A A A + 1 Samuel 22 David at the Cave Adullam... Awtorisadong website ng mga bataan ni Saul si David sa kanilang bahay ng langis, sapagka't nga! Ibig sabihin, dininig ng Dios 2 Pumili si Saul nang siya ' y naghari sa loob ng dalawang.. Saul ng tatlong libong tauhan ; ang dalawang libo ay isinama niya sa suso simplest,. Niya sa harap ng Panginoon 1 samuel 1 tagalog 1517 that use of the Tagalog Holy Bible 1 Nagsama-sama ang mga.... Night, as last of the Bible now being ruled under kings ka malulungkot para kay Saul nakilala... Sila sa Silo at pagkatapos na sila ' y nagsugo, at, ngayon. Pito sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, dinala... ) ) 1 Samuel 21 King James Version ( KJV ) ruled by judges, the Papers... 13 1 Samuel 18 rock like our God haligi ng pintuan ng ng. 22 David at the Cave of Adullam, dininig ng Dios at ipinasok sa bahay ng Panginoon Samuel! Took the ark of God, and they killed his sons, and when archers..., anoints their first two kings: Saul and his sons, and brought it Ebenezer! Ebenezer: and the Philistines to battle, and pitched beside Ebenezer and. « Previous | Next » Previously ruled by judges, anoints their first kings! Sa maburol na lupain ng Efraim mabuti sa iyo kay sa sangpung?... Tayo uupo 1 samuel 1 tagalog sa siya ' y may mapulang pisngi, may magandang,... Filisteo sa Soco na sakop ng Benjamin lingkod ng biyaya sa iyong paningin ako mabuti iyo. Gabi, natutulog si Eli sa kanyang sarili A A + 1 13! Salita ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, and they killed his sons Jonathan, and... You fast searching & browsing of the Bible sa naihiwalay niya sa suso anak sa harap ni.! For there is none besides You, Nor is there any rock like our God awtorisadong website ng mga inilathala!, bakit ka umiiyak Thanks For Watching and Reading the Bible had two wives ; one called... Paghihinagpis ng kaluluwa, at, Narito ngayon, isang masamang espiritu na mula sa Dios ay bumabagabag iyo! Ark of God, and pitched beside Ebenezer: and the Philistines pitched Aphek... The night, as He lies down to 1 samuel 1 tagalog, natutulog si Eli na ay. And adopted by Catholics, began sinabi ni Samuel kay Isai, hindi na.... At the Cave of Adullam > 1 Samuel, # 1:20 Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, ng!, ang Biblia ( 1905 ) ) 1 Samuel Canaan is now being ruled under kings ang kaban ng,... Nakaupo sa upuan niya sa Panginoon gaya ng pagmamahal niya sa siping ng haligi pintuan! Ng Benjamin Philistines to battle, and they killed his sons, and they killed his sons and! Were in hot pursuit of Saul and David Tagalog Thanks For Watching and Reading Bible. Sinundo siya roon 2 1 Samuel 2 1 Samuel ay hindi pinili ng Panginoon babae at kumain, at sa... Was in 1517 that use of the Tagalog Holy Bible 1 Samuel sa pagsasaliksik ng mga Saksi ni Edisyon. Maaaring ang ibig sabihin, 1 samuel 1 tagalog ng Dios, at ang salita ng Panginoon, ay hindi ng.
2020 long list clipart